ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

زبان فارسی - جدول وندهای پرکاربرد زبان فارسی

ردیف   وند اشتقاقی      کاربرد           مثال

1        آسا      صفت ساز در معنی شباهت     برق آسا

2        آگین،گین        صفت ساز برای آلودگی و اختلاط       خشمگین،درد آگین

3        اًتنوین  قیدساز  جمساً،روحاً

4        ان       فاعلی بهخ بن مضارع می چسبد و صفت فاعلی می سازد        نالان،گریان

5        ان       مصدری در معنی آداب و رسوم          آب بندان،عقد کنان

6        انه      قید ساز و صفت را بدل به قید می کند در معنی مشابهت         عاقلانه،محترمانه

7        انه      گاهی اسم را بدل به صفت یا اسم می کند         صبحانه،عصرانه،شاگردانه

8        بان      اسم ساز در معنی محافظت و نگهبانی  باغبان،شهربان

9        چه      اسم ساز در معنی تصغیر و کوچک سازی       باغچه،زاغچه،کتابچه

10      چی     صفت ساز و فاعلی  کاربرد اسمی هم دارد       درشکه چی،کودتاچی

11      دان      اسم ساز بر ظرف دلالت دارد   نمکدان،گلدان

12      زار     اسم ساز در معنی مکان و کثرت         گلزار،لاله زار

13      سان     پسوند صفت ساز و مشابهت     لاله سان،پروانه سان

14      ستان    اسم ساز در معنی مکان و کثرت         گلستان،دبیرستان

15      فام       صف ساز در معنی رنک و مشابهت    نقره فام،سپید فام

16      ک       اسم ساز در معنی تصغیر و ترحم وظرافت      طفلک،کلاهک

17      کار     پسوند فاعلی، مبالغه و شغل     ستمکار،جوشکار

18      کی      صفت ساز و قید ساز    زورکی

19      گان     صفت ساز و قید ساز در معنی توزیع   دهگان،پثنصدگان

20      گانه     صفت ساز در معنی نسبت       دوگانه،یگانه

21      گر      صفت ساز در معنی فاعلیت ،مبالغه و شغل      کارگر،ستمگر،آهنگر

22      گون،گونه       صفت ساز در معنی3مشابهت   نیلگون،شعر گونه

23      گری    اسم ساز در معنی عقیده و خط مشی     صوفیگری،دیوانه گری

24      مند      صفت ساز در معنی دارندگی    ثروتمند،سعادتمند

25      ن        مصدر ساز      ساختن،خوردن

26      ناک     صفت ساز در معنی آلودگی و دارندگی خشمناک،دردناک

27      نده      صفت ساز در معنی فاعلی       راننده،خواننده

28      وار     صفت ساز و قید ساز در معنی مشابهت هم به اسم و هم به صفت می چسبد      دیوانه وار،عاجزوار،حباب وار

29      واره    اسم ساز در معنی مشابهت و مانندگی   شعر واره،طنزواره،جشنواره

30      ور      صفت ساز در معنی دارندگی و فاعلی   دانشور،سرور

31      ه         اسم ساز در معنی دارندگی و نسبن       هفته،نیمه،هزاره

32      ه         صفت ساز در آخر بن ماضی   رفته،گذشته

33      ه         اسم ساز در معنی مصدری      لب گزه

34      ه         اسم ساز در آخر بن مضارع     ناله،گریه

35      ه         صفت ساز در معنی زمان و مقدار       دو مرده،یک روزه

36      ی       صفت ساز در معنی نسبت ، فاعلی،مفعولی      کبابی،کتابی،جنگی

37      ی       اسم ساز در معنی مصدریدر آخر صفت می آید سیاهی،زیبایی

38      یت      مصدر ساز عربی       مسئولیت

39      ین       صفت ساز در معنی نسبت       زرین

40      ینه      صفت ساز و اسم ساز   زرینه،سیمینه

[ پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱٩ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed