ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

چهل منقبت حضرت فاطمه زهرا (س)


 نام فاطمه (ع) همانند نام پدر و همسر و فرزندانش _ از اسماء خدای تبارک و تعالی مشتق شده است

 
۱( آفرینش زهرا (س) قبل از خلقت دیگران همانند پدر و همسر و فرزندانش بوده است.


۲( آفرینش زهرا (س) از نور عظمت حضرت حق تبارک و تعالی است. همان نور واحدی که حضرت رسول اکرم و علی بن ابی طالب نیز از آن آفریده شده است و مایه خلقت یک سوم همان نور بوده است. نوری نهفته در خزانه علم خدایی ، نور قدس ، نور جلال ، نور کمال و نور کبریایی الهی.


۳( حضرت فاطمه همتای پدر و همسر و فرزندانش سبب آفرینش آسمان ها و زمین ، بهشت و دوزخ ، عرش و کرسی ، و فرشتگان و انس و جن بوده است. وجود مقدس زهرا (س) یکی از پنج تن است ؛ همان کسانی که علت آفرینش جهان و آدم و آدمیان و ملکوت ، زمین ها و آسمان ها ، نار و نور ، بهشت و دوزخ و سایر مخلوقات جهان بوجود نمی آمدند. اگر حضرت زهرا (س) نبود اثری از آدم و اولاد آدم نبود. اگر او نبود موسی و عیسی و نوح و ابراهیم (ع) آفریده نمی شدند.


۴( نام گذاری زهرا (س) از طرف خداوند متعال می باشد ، همانند اسم گذاری محمّد (ص) و علی وحسن و حسین (ع) و همین مطلب دلالت دارد بر اینکه این پنج نفر _ در برابر پروردگار _ از خود هیچگونه اختیاری ندارند و تمام امورشان حتی انتخاب نامشان ، مربوط به خدای متعال بوده و به کسی در مورد آنان اجازه دخالت داده نشده است.


۵( نام فاطمه (ع) همانند نام پدر و همسر و فرزندانش _ از اسماء خدای تبارک و تعالی مشتق شده است.


۶( انبیاء به حضرت فاطمه (ع) و نام های او توسل کرده اند _ همان گونه که به وجود و نام پدر و همسر و فرزندان زهرا (ع) توسل نموده اند- تمسک به اوست که وسیله نجات انبیاء و اوصیا و سایر افراد بشر از مشکلات بوده است.


۷( نام حضرت فاطمه (ع) هم ردیف پدر و همسر و فرزندانش بر ساق عرش و درهای بهشت نوشته شده است.


۸( وجود شبح حضرت زهرا (س) در راستای عرش الهی و تصویرش در بهشت ، هم ردیف اشباح و تصاویر پدر و همسر و فرزندانش است.


۹( هر فرد مسلمان و مؤمنی که با حضرت محمّد (ص) بیعت کرده و به او ایمان آورده و رسالت و اطاعتش را پذیرفته و آن حضرت را پیام آور از جانب خدای خود می داند و پیشوایانش علی (ع) و واولاد علی (ع) هستند ؛ ناگزیر حضرت زهرا (س) رهنمای او ، مرجع او و درمشکلاتش همانند پدر و همسر و فرزندانش – دستاویز و پناهگاه اوست.


۱۰( اشتراک حضرت فاطمه (ع) با پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و حسنین (ع) درمقام عصمت و طهارت ، یکی از مناقب دیگر اوست. او نیز عصمه الله و مورد خطاب آیه تطهیر می باشد.


۱۱( آن امانتی که از جانب خدای تعالی بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه شد ، وآن ها زیر بار آن امانت وزین و مسئولیت سنگین نرفته و از قبولش امتناع نمودند ولی بشر آن را پذیرا شد ، همانا ولایت پنج تن (ع) بوده است ؛ و وجود مقدس حضرت زهرا (س) جزء امانت معروضه می باشد.


۱۲( حضرت فاطمه (ع) در مقام رکن بودن نسبت به امیرالمؤمنین (ع) با پبامبر اکرم (ص) همسان و همتا بوده است و این منقبت منحصر است به رسول خدا (ص) و صدیقه زهرا (س(


۱۳( اشتراک فاطمه (ع) با پدر و همسر و فرزندانش در مجاز بودن به ورود به مسجد پبامبر اکرم (ص) و پاک بودنش در هرزمان و در هر حال.


۱۴( محدثه بودن فاطمه (ع) است ، به این معنی که فرشتگان با او سخن می گفتند و این مقام از شئون امیر المؤمنین و یازده اولاد معصوم اوست و با وجود این که حضرت زهرا (س) منصب امامت نداشت ، هم صحبت ملائکه بوده است.


۱۵( چنانکه حضرت رسول اکرم (ص) به شیعیان و دوستان امیر المؤمنین و یازده اولادش (ع) و مژده رستگاری داده است ، درموارد بسیار به شیعیان و محبّان فاطمه (ع) نیز بشارت نجات و رهایی از عذاب داده است و این خود از شئون مخصوص صاحبان ولایت است.


۱۶( سواره محشور شدن حضرت زهرا (س) همانند پدر و همسر و فرزندانش


۱۷( رسول اکرم می فرماید: در روز قیامت ، من دست به دامان جبرئیل می شوم ( گویا مقصود پبامبر (ص) این باشد که جبرئیل نماینده خدای متعال است و من متمسک به دامان و رحمت الهی هستم ) سپس در ادامه سخن چنین می فرماید: دخترم زهرا (س) دست به دامان من ، و علی بن ابی طالب متمسک به فاطمه (ع) است و یازده فرزندش دست به دامان علی (ع) هستند.


۱۸-(سخن گفتن حضرت فاطمه (ع) با مادرش آن گاه که در رحم مادر بود و او را به شکیبایی دعوت می فرماید و این خود از نشانه های مقام ولایت است.


۱۹( حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نیز _ همانند امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش (ع) - در هنگام ولادت لب به شهادتین گشوده است و این خود از شئون مخصوص صاحبان ولایت است.


۲۰( اشتراک فاطمه (ع) با پدر و هسر و فرزندانش در علم به آنچه در گذشته واقع شده است و آنچه که در آینده بوقوع خواهد پیوست و آنچه تا روز قیامت واقع شدنی نیست ، و این دانش نیز مخصوص اولیاء خداست و دارا بودن چنین علمی ازنشانه های مقام ولایت می باشد.


۲۱( فاطمه (ع) همانند ائمه اطهار (ع) مبارک ، با طهارت و پاک و پاکیزه از مادر تولد یافته است.


۲۲( رشد حضرت رقیه زهرا (ع) همسان با ائمه اطهار در هر روز به قدر یک ماه است و در هر ماه به اندازه یک سال است. ممکن است در این جا مقصود نمو معنوی و روحی باشد نه رشد جسمانی ، در هر حال و بهر معنایی که در باره ائمه اطهار (ع) متصور است ، عینا در فاطمه (ع) نیز چنان است.


۲۳( هنگام ولادت فاطمه (ع) نور او تمام خانه های مکه ، شرق و غرب را فرا گرفت ، چنانکه در تولد پیامبر اکرم (ص) نیز تمام جهان از نور مبارکش روشن شد، گویی با نور افشانی این موجود مقدس ، خدای تعالی به اهل آسمان و زمین به فرشتگان وتمام مخلوقات اعلام می فرماید: اینک تولد یافت آن بشری که نور جهانیان از اوست ، و سبب خلقت عالمیان و علت آفرینش تمام مخلوقات بوده است.


۲۴) در آن هنگام که حضرت زهرا (س) از جناب خدیجه (ع) ولادت یافت ، فرشتگان میلاد او را به یکدیگر بشارت می دادند و تهنیت می گفتند ، چنانکه تولد پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز ملائکه مقدم مبارکشان را به یکدیگر مژده می دادند.


۲۵) حب فاطمه (ع) _ همانند حبّ همسر و فرزندانش _ ، بر همگان واجب است حتی بر رسول خدا (ص)
۲۶) اشتراک حضرت زهرا (س) و هم ردیف و هم درجه بودن اوست با پدر و همسر و فرزندانش در قبه الوسیله یا درجه الوسیله بهشت.


۲۷) اشتراک حضرت فاطمه (ع) با پدر و همسر و فرزندانش (ع) در قبه ای از نور که زیر عرش بر پا می شود و جز پنج تن (ع) کسی را به آن رتبه والا راه نیست و این مقام غیر از درجه الوسیله است که قبلا بیان شد.


۲۸) ورود پنج تن (ع) به بهشت قبل از همه _ در حالیکه حضرت فاطمه (ع) _ پیشاپیش پدر و همسر و فرزندانش (ع) ، نخستین کسی است که وارد بهشت می شود.


۲۹( فاطمه (ع) یکی از کلماتی است که حضرت آدم (ع(فرا گرفت و حضرت ابراهیم (ع) نیز با همان کلمات امتحان شد ؛ یعنی با کلمات : محمّد ، علی ، فاطمه ، حسن و حسین (ع) .


۳۰) حضرت فاطمه (ع) یکی از افرادی است که آیه مباهله در شأن آنها نازل شده است و آن وجود مقدس ، بین چهار معصوم قرار گرفته است یعنی بین محمد و انفسنا (علی) و ابنائنا (حسن و حسین ) (ع).


۳۱) سنی و شیعه در این موضوع متفق القول و هم عقیده هستند که احکامی که در اسلام در مورد محبت یا عداوت ، صلح و یا جنگ ، دشنام دادن و اذیت کردن نسبت به پبامبر اکرم (ص) جاری است ، عینا نسبت به زهرا (س) نیز معتبر و واجب الاجرا است. یعنی اگر کسی نسبت به رسول خدا (ص) دشمنی ورزد و یا آن حضرت را بیازارد و یا دشنام دهد چنانکه مجازاتش حد زدن بر او و یا کشتن او یا موجب کفر اوست ، عینا در موارد حضرت زهرا (س) با پبامبر اکرم (ص) یکسان و برابر است.


۳۲) همتا بودن فاطمه (ع) با علی (ع) در صفات و ارزش های معنوی .اگر فاطمه (ع) آفریده نمی شد هر گز برای علی (ع) همتایی وجود نداشت ، همچنین اگر علی (ع) خلق نمی شد ، فاطمه را در این جهان نظیر و مانند نبود.


۳۳) علما و دانشمندان چنین فتوی داده اند که هر کس پیامبر اکرم (ص) و یا علی (ع) را دشمن بدارد کافر است. فاطمه (ع) نیز در این مورد با پدر و همسرش شریک است و مشمول این حکم می شود .


۳۴) چنانکه پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین (ع) و فرزندان معصوم او (ع) ملجأ و مرجع توسل جمیع انبیاء بوده اند ، بشر از آدم تا خاتم مأمور به توسل به حضرت صدیقه زهرا (س) نیز بوده است. از همان وقتی که آدم (ع) آفریده شد و برای استجابت دعا و رفع مشکلاتش توسل به پنج تن (ع) و شفیع قرار دادن آنها در پیشگاه پروردگار بی همتا توسط جبرئل به او آموخته شد ، تکلیف بنی آدم روشن گردید.


۳۵) حضرت فاطمه (ع) همسان با امیر المؤمنین و حسنین (ع) در فضیلت سوره " هل اتی " شریک و سهیم است.


۳۶) حضرت فاطمه (ع) در هنگام ولادتش حورالعین و بانوان عالی مقام را که از جانب خدای متعال به نزد آن حضرت ارسال شده بودند کاملا می شناخت و قبل از سلام و احوالپرسی _ با ذکر نام _ یک یک آنان را مخاطب قرار داد. از این مطلب معلوم می شود که ملاقات و آشنایی حضرت زهرا (س) با آنان بی سابقه نبوده و آن وجود مقدس قبلا عوالمی را طی کرده است که در مسیر ملکوتی خویش آن فرستادگان آسمانی را دیده و شناخته است.


۳۷( پیامبر اکرم (ص) با کمال صراحت می فرماید: خدای تبارک و تعالی یک بار بر زمین نظر افکند و از اولین و آخرین مرا بر گزید و دفعه دوم علی را و در سومین نظر اولاد معصوم او را و در چهارمین بار زهرا (س) را از میان جمیع زنان عالم _ از اولین و آخرین _ انتخاب نمود.


۳۸( بزرگترین مقام شفاعت را در روز قیامت ، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها _ همسان با پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین )ع) _ حائز می باشد ، بلکه می توان گفت آن حضرت را در این رتبه و مقام امتیازی است مخصوص بخود و بی نظیر.


۳۹( در روز قیامت منبری از نور بر پا می شود که پیامبر اکرم (ص) بر آن جلوس می نماید و در حالی که جبرئیل و انبیاء و اولیا گرد آمده اند خداوند تبارک و تعالی مقام ومنزلت زهرا (س) و پدر و همسر و فرزندان معصومش را به اهل محشر معرفی می فرماید و در هنگام ورود فاطمه (ع) به صحنه محشر از جانب حضرت حق تبارک و تعالی ندا می شود: " ای اهل محشر نگاهتان را فرو افکنید تا فاطمه عبور نماید."
۴۰) چنانکه برتری حضرت رسول اکرم (ص) بر انبیاء و مرسلین و ملائکه ، با تفحّص و تحقیق در روایات معتبر ثابت شده است ، به همان طریق افضلیّت حضرت زهرا (س) نیز بر جمیع مخلوقات از انس و جن و ملک منصوص ومسلم است.

   نقل از " فاطمه الزهرا ( سلام الله علیها )" ، علامه محمد امینی نجفی ، ص ۳۷۹ - ۳۳۸ انتشارات استقلال ، ۱۳۷۶

[ سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed